Omówienie możliwości systemu CMS Drupal | Kurs aplikacji web, cz. 37

Play Omówienie możliwości systemu CMS Drupal | Kurs aplikacji web, cz. 37
Sign in to queue

Description

Generic Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode Image

Ten odcinek jest poświęcony omówieniu systemu CMS Drupal. Pokażemy możliwości tego systemu, jego wady i zalety, a także konfiguracji.

 

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents