Web Plaftorm Installer oraz WebMatrix - możliwości i instalacja | Kurs aplikacji web, cz. 1

Play Web Plaftorm Installer oraz WebMatrix - możliwości i instalacja | Kurs aplikacji web, cz. 1
Sign in to queue

Description

Generic Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode Image

W pierwszym odcinku zaprezentujemy możliwości aplikacji Platform Installer i zapoznamy się z najciekawszymi elementami, które można zainstalować za jej pomocą. Przybliżymy narzędzia deweloperskie wchodzące w skład platformy (program WebMatrix, Visual Web Developer 2010 Express) oraz serwery niezbędne do uruchomienia aplikacji. Na koniec, w części praktycznej, zainstalujemy aplikację WebMatrix i przejrzymy galerię aplikacji.

 

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents