Kurs Windows Phone 7 - Część 7 - Launchers & Choosers

Play Kurs Windows Phone 7 - Część 7 - Launchers & Choosers
Sign in to queue

Description

W tym odcinku kursu Maciek Grabek opowiada o mechanizmach launcherów i chooserów, które służą do uruchamiania 'podaplikacji' pomagających wykonywać takie zadania jak wysyłanie sms, wybór kontaktu z listy kontaktów etc...

Generic Episode Image

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents