Play Dostęp do informacji o stanie urządzenia - device status | Kurs Windows Phone 7 - pisz na Mango, cz. 11