Dostęp do kontaktów i kalendarza | Kurs Windows Phone 7 - pisz na Mango, cz. 8

14 minutes, 31 seconds

Download

Right click “Save as…”

W pierwszej części tego odcinka powiemy jak dostać się z poziomu pisanej aplikacji do kontaktów zapisanych w telefonie. Następnie pokażemy jak uzyskać informacje znajdujące się w kalendarzu użytkownika.

 

 

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.