Profiler | Kurs Windows Phone 7 - pisz na Mango, cz. 13

Play Profiler | Kurs Windows Phone 7 - pisz na Mango, cz. 13
Sign in to queue

Description

Generic Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode ImageGeneric Episode Image

W tym odcinku przedstawimy profilera, narzędzie dodane w najnowszej wersji systemu Windows Phone. Powiemy o uaktualnianiu projektów, porównamy liczniki wydajności i profile oraz pokażemy, jakie informacje są w nim dostępne.

 

Embed

Download

Right click to download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents