Play Sensory – dostęp do akcelerometru, kompasu i żyroskopu | Kurs Windows Phone 7 - pisz na Mango, cz. 5