Drift og overvåkning av ressurser på tvers av datasentere og nettsky

Play Drift og overvåkning av ressurser på tvers av datasentere og nettsky
Sign in to queue

Description

Fra et webinar der; Vi ser på mulighetene for drift og overvåkning av ressurser på tvers av datasentere og nettsky.

Tags:

Azure, Cloud

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents