StorSimple Webinar 15.februar 2016

Play StorSimple Webinar 15.februar 2016
Sign in to queue

Description

Hybrid lagring på dine premisser - StorSimple

 

 

Øker mengden data raskere og raskere også i din organisasjon? Er det vanskelig å forutse lagringsbehovet og krever lagring unødvendige høye investeringer?

 

Mengden data eksploderer i de fleste organisasjoner og det er vanskelig å forutse og gjøre fornuftig prosjektering av sitt lagringsbehov. Å utnytte smart lagringsteknologi gjør at man kan klassifisere data og lagre der det er mest hensiktsmessig, både sett i lys av faktisk bruk og økonomi. Denne teknologien er tilgjengelig gjennom den unike Microsoft StorSimple løsningen, en løsning som er gunstig priset og gir store muligheter på flere områder.

 

Vi går gjennom løsningen som leveres gjennom Microsoft StorSimple og ser på når det kan passe å bruke en slik løsning.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents