Play 01 | Wprowadzenie do kursu
Sign in to queue

Description

Wprowadzenie do kursu "Microsoft Imagine: Podstawy programowania z Kodu Game Lab oraz TouchDevelop".
Z tego kursu dowiesz się jak używać wyżej wymienionych narzędzi w procesie tworzenia swoich pierwszych aplikacji.

Instruktor | Przemysław Gałuszka, Microsoft

Tags:

Kodu, Programming

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents