Hør hvordan Tingenes Internett er klar for dine ting – og hvordan komme raskt i gang med liten risiko

Play Hør hvordan Tingenes Internett er klar for dine ting – og hvordan komme raskt i gang med liten risiko
Sign in to queue

Description

Markedet for Tingenes Internett er i ferd med å bli modent. Bedrifter kan enkelt komme i gang med ferdigkonfigurerte løsninger til en rimelig penge. Denne keynoten vil ta for seg hvordan denne teknologien kan hente inn- og analysere data som i dag ikke benyttes for å gi bedre innsikt og bistå virksomheter til å ta smartere avgjørelser. Vi vil vise eksempler på kunder fra hele Europa som allerede har lykkes med Tingenes Internett.

ved Mikkel Orheim

Tags:

Azure, IoT

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents