Hvordan komme i gang med Microsofts versjon av Tingenes Internett

Play Hvordan komme i gang med Microsofts versjon av Tingenes Internett
Sign in to queue

Description

Denne presentasjonen vil gi en oversikt over «Azure IoT Services» og bruksområder som hvordan sette opp IoT enheter, overvåkning i sanntid og implementering av avviksalarmer.

ved Pedro Dias

Tags:

Azure, IoT

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents