Mine datamengder er større enn dine!

Play Mine datamengder er større enn dine!
Sign in to queue

Description

Altran presenterer hvordan den stadig økende mengden av data kan utnyttes for å forbedre forretningsprosesser og skape nye inntektskilder. De beskriver hvordan vi bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å hente ut verdien som ligger i data og beskriver også mulighetsrommet for sanntidsutnyttelse av denne informasjonen.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents