04 Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępu prac w Microsoft Planner

Play 04 Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępu prac w Microsoft Planner
Sign in to queue

Description

Zapraszamy do obejrzenia ostatniego odcinka z kursu o Microsoft Planner, w którym pokażemy jak zarządzać zadaniami w ramach różnych planów oraz jak śledzić postęp realizowanych prac.

Microsoft Planner to nowe narzędzie dostępne w ramach usługi Office 365, które pozwoli Ci zorganizować pracę zespołową i łatwo zarządzać zadaniami w grupach projektowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://products.office.com/pl-pl/business/office-365-plannerPrzewodnik

Przewodnik "Szybkie rozpoczynanie pracy z Microsoft Planner" dostępny jest na stronie: https://aka.ms/plannerszybkistart

Tag:

Office 365

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents