04 Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępu prac w Microsoft Planner

Download this episode

Download Video

Description

Zapraszamy do obejrzenia ostatniego odcinka z kursu o Microsoft Planner, w którym pokażemy jak zarządzać zadaniami w ramach różnych planów oraz jak śledzić postęp realizowanych prac.

Microsoft Planner to nowe narzędzie dostępne w ramach usługi Office 365, które pozwoli Ci zorganizować pracę zespołową i łatwo zarządzać zadaniami w grupach projektowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://products.office.com/pl-pl/business/office-365-plannerPrzewodnik

Przewodnik "Szybkie rozpoczynanie pracy z Microsoft Planner" dostępny jest na stronie: https://aka.ms/plannerszybkistart

Tag:

Office 365

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.