Play 04 Podsumowanie
Sign in to queue

Description

W tej części znajdziesz podsumowanie wszystkich sesji, informacje o planach na najbliższą przyszłość oraz informacje o dodatkowych materiałach.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents