03 | Migracja aplikacji Windows Phone Silverlight do UWP w praktyce

Play 03 | Migracja aplikacji Windows Phone Silverlight do UWP w praktyce
Sign in to queue

Description

Migracja aplikacji do Windows 10 to materiał przygotowany z myślą o Microsoft Virtual Academy.

Na pokazanym materiale zostanie przedstawione jak wygląda w praktyce przeprowadzenie migracji aplikacji Windows Phone Silverlight do Universal Windows Platform dla Windows 10.

Prowadzący kurs: Karol Żak | Technical Evangelist, Microsoft Polska

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents