07 UART - działające rozwiązanie

Play 07 UART - działające rozwiązanie
Sign in to queue

Description

Jak działa gotowe rozwiązanie. 2 scenariusze:

  • Windows IoT wysyłający polecenie (rozkaz) do .NET Gadgeteer.
  • Windows IoT wysyłający polecenie do .NET Gadgeteer i oczekujący na otrzymanie wyników pomiarów.

Tag:

IoT

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents