01 Wstęp – połączenia i ogólne omówienie budowanego urządzenia

Sign in to queue

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents