Harald Fianbakken om sikkerhet og DevOps

Play Harald Fianbakken om sikkerhet og DevOps
Sign in to queue

Description

Harald Fianbakken forteller om innebygget sikkerhet med Azure AD og optimalisering av utviklingsprosesser med Visual Studio Team Services.

Nyttige lenker:

DevOps self-assessment, er din organisasjon klar? http://devopsassessment.azurewebsites.net/

En strømlinjeformet DevOps prosess i Azure: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/development-operations

Sikkerhet og personvern i Visual Studio Team Services: https://www.visualstudio.com/en-us/articles/team-services-security-whitepaper

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents