01 Wprowadzenie

Play 01 Wprowadzenie
Sign in to queue

Description

Witaj w Kursie – w tej lekcji zobaczysz krótkie wprowadzenie do zagadnień omawianych w trakcie kolejnych lekcji jak również poznasz autora kursu.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents