03 Word – Tworzenie spisu treści

Play 03 Word – Tworzenie spisu treści
Sign in to queue

Description

Wygenerowana w poprawny sposób struktura dokumentu, którą uzyskaliśmy w poprzedniej lekcji, pozwoli intuicyjnie stworzyć spis treści dokumentu oraz numerację – tymi zagadnieniami zajmiemy się w bieżącej lekcji.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents