05 Word – Formatowanie tekstu

Play 05 Word – Formatowanie tekstu
Sign in to queue

Description

Ta lekcja zawiera wskazówki dotyczące formatowania treści dokumentów Word, jak również sztuczki związane z korzystaniem z narzędzia malarza stylów, który pozwoli Ci w intuicyjny sposób zmienić style wielu elementów w dokumencie.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents