13 Excel – Generowanie wykresów

Play 13 Excel – Generowanie wykresów
Sign in to queue

Description

Nowa funkcja generowania wykresów świetnie sprawdza się podczas pracy na jakichkolwiek danych, które chcemy porównać. Intuicyjny sposób na tworzenie wykresów i zmianę ich parametrów oraz stylistyki sprawi, że Twoje dokumenty będą jeszcze bardziej czytelne.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents