19 OneDrive – Aplikacja OneDrive

Play 19 OneDrive – Aplikacja OneDrive
Sign in to queue

Description

Dowiedz się czym jest aplikacja OneDrive, z pomocą której będziesz mógł zsynchronizować automatyczne przesyłanie plików z wybranych lokalizacji do wirtualnej przestrzeni dyskowej OneDrive. Dzięki temu Twoje dokumenty zawsze będą aktualne, a także bezpieczne, ponieważ zawsze będziesz dysponował ich kopią zapasową.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents