24 Power Point – Album fotograficzny

Play 24 Power Point – Album fotograficzny
Sign in to queue

Description

W tej lekcji przyjrzymy się ciekawej funkcji aplikacji Power Point, która pozwoli w rekordowym czasie wygenerować ze zdjęć atrakcyjny album fotograficzny a następnie ustalić jego styl tak, aby odpowiadał naszym potrzebom.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents