29 Power Point – Prezentacja online

Play 29 Power Point – Prezentacja online
Sign in to queue

Description

Ta sztuczka dotyczy publikacji gotowej prezentacji, którą dzięki OneDrive będziemy mogli także udostępnić online. Wygenerujemy link który umożliwi odwiedzającym stronę w przeglądarce oglądanie naszej prezentacji jak również pobranie jej na dysk.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents