Poznaj OneNote

Play Poznaj OneNote
Sign in to queue

Description

Tym razem przyjrzymy się jednej z najciekawszych nowych aplikacji, jaką jest OneNote. Pozwala ona na przeniesienie wszystkich notatek oraz ważnych dokumentów i zorganizowanie ich w intuicyjny schemat podobny do korzystania z Segregatora. Notatki możemy także łatwo udostępniać innym użytkownikom a także synchronizować pomiędzy różnymi urządzeniami.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents