Zakończenie

Play Zakończenie
Sign in to queue

Description

W tej krótkiej lekcji chciałbym podziękować za uwagę oraz obejrzenie kursu Office 365 jak również krótko podsumować zdobyte do tej pory umiejętności oraz skierować Państwa w ciekawe miejsca w sieci, z których można dowiedzieć się więcej na temat Office 365.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents