Zarządzanie użytkownikami

Play Zarządzanie użytkownikami
Sign in to queue

Description

W tej lekcji omówimy uprawnienia administracyjne dla konta Office 365 i możliwość przyporządkowywania wersji Office innym użytkownikom oraz usuwanie istniejących instalacji które przysługują nam w ramach subskrypcji. Pomówimy także o tym, jak działa udostępnianie pozostałych korzyści z subskrypcji dla innych użytkowników pakietu Office.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents