Moduł 2: Wysoka dostępność rozwiązań SQL server 2014

Play Moduł 2: Wysoka dostępność rozwiązań SQL server 2014
Sign in to queue

Description

Moduł 2: Wysoka dostępność rozwiązań SQL server 2014

Moduł obejmuje informacje dot. rozwiązań wysokiej dostępności i możliwości ich wykorzystania dla zapewnienia ciągłości pracy i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo poruszono kwestie licencjonowania i wymagań dla budowy rozwiązań HA i zachowania zgodności licencyjnej.

Instruktor | Bartłomiej GRACZYK
Team Leader | BI & DW Solutions Architect | MVP SQL Server

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents