02 | Typy i referencje

Sign in to queue

The Discussion

  • User profile image
    Maciej Trojniarz

    25 minuta filmiku. Console.WriteLine("Borys car: " + danielCar.Color) <- wiem, że zmienna borysCar ma tą samą wartość, ale nie zgadza się to co mówicie z kodem ;)

Add Your 2 Cents