03 | Klasy, struktury, obiekty i metody

Sign in to queue

Description

Wprowadzenie do pojęcia klasy. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy klasą, a strukturą.
Omówienie ciała klasy – metody i konstruktory.
Wstęp do programowania obiektowego

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents