05 | Typy wyliczeniowe i kolekcje cz.2

Sign in to queue

Description

Przedstawienie typu wyliczeniowego (enum) wraz z przykładami.
Omówienie różnic pomiędzy tablicami, a kolekcjami.
Omówienie najczęściej wykorzystywanych kolekcji w języku C#.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents