06 | Wyjątki i zdarzenia w języku C# cz.2

Sign in to queue

Description

Wprowadzenie do obsługi wyjątków w języku C#.
Omówienie mechanizmu obsługi zdarzeń w języku C#.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents