07 | Najlepsze praktyki cz. 1

Sign in to queue

Description

Omówienie dobrych praktyk pisania w języku C#.
Przedstawienie konwencji nazewniczych.
Proces debugowania programu napisanego w języku C#.
Poprawne komentowanie kodu.
Stosowanie hermetyzacji oraz refactoring kodu.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents