HTML5 - Polska premiera Visual Studio 2012

Play HTML5 - Polska premiera Visual Studio 2012
Sign in to queue

The Discussion

  • User profile image
    kowgli

    Warto by chyba wspomnieć, że część prezentowanych usprawnień nie jest częścią VS2012, a dodatku "Web Essentials"

Add Your 2 Cents