TFS w chmurze - Polska premiera Visual Studio 2012

Play TFS w chmurze - Polska premiera Visual Studio 2012
Sign in to queue

Description

Ten odcinek poświęcony jest usłudze hostowania TFS w chmurze. Tomasz Kopacz Pokaże Państwu jak skorzystać z tej usługi oraz jak zarządzać takim TFS'em z poziomu przeglądarki.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents