Tworzenie komponentów Event Handlers oraz przepływów pracy (workflows) na platformie SharePoint Foundation 2010

Play Tworzenie komponentów Event Handlers oraz przepływów pracy (workflows) na platformie SharePoint Foundation 2010
Sign in to queue

Description

Ta sesja poświęcona będzie budowie komponentów typu Event Handler, pozwalających na reagowanie na różnego rodzaju zdarzenia z cyklu życia naszych witryn lub np. elementów na listach. W drugiej zaś części sesji, opowiemy o sposobach tworzenia i wdrażania przepływów pracy (workflows) na platformę SharePoint 2010 przy użyciu narzędzi SharePoint Designer 2010 oraz Visual Studio 2010.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents