Wprowadzenie do modelu obiektowego platformy SharePoint 2010, tworzenie pierwszych aplikacji

1 hour, 53 minutes, 19 seconds

Download

Right click “Save as…”

Na tej sesji omówione zostaną wszystkie rodzaje modeli obiektowych oferowanych przez środowisko SharePoint Foundation 2010. Dowiesz się kiedy wykorzystywać pełny serwerowy model obiektowy, a kiedy dużo lżejszą jego wersję opartą o wzorzec REST.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.