14 Raspberry PI i I2C – czyli jak podłączyć łańcuch urządzeń do RPI używając szyny I2C. Na przykładzie Arduino, PCF8591 i MCP23008

Play 14 Raspberry PI i I2C – czyli jak podłączyć łańcuch urządzeń do RPI używając szyny I2C. Na przykładzie Arduino, PCF8591 i MCP23008
Sign in to queue

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

  • User profile image
    darren gorman

    Hello, do you have a English translation of the PDF?
    thank you.

Add Your 2 Cents