(10) - ලැයිස්තු සමඟ වැඩකිරීම -(Remembering Lists)

Play (10) - ලැයිස්තු සමඟ වැඩකිරීම -(Remembering Lists)

The Discussion

  • User profile image
    Software​Hussain

    hi sahoadaraya ? mata me site eka kohomada use karannae kiyala hariyata danne nehe , mona monado karala account ekak hadala den methana commment karanawa, oyalage channel ekata yanne kohomada ? aaramba karanne kothaninde ? python , mvc , mysql tutorials in sinhala dekka , meawa vala play list eka balanne kohomada ? lecture ge profile eka balane kohomada ? okkma kiyala denna puluwanda ? please

Add Your 2 Cents

More episodes in this series

Related episodes