(10) - ලැයිස්තු සමඟ වැඩකිරීම -(Remembering Lists)

Play (10) - ලැයිස්තු සමඟ වැඩකිරීම -(Remembering Lists)
Sign in to queue

Description

නොයෙක් අගයන් ගබඩා කරීම සදහා arrays සහ lists භාවිතා කරන ආකාරය මෙම කොටසින් පැහැදිලි කරනු ලබයි.

Embed

Download

Right click to download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

  • User profile image
    Software​Hussain

    hi sahoadaraya ? mata me site eka kohomada use karannae kiyala hariyata danne nehe , mona monado karala account ekak hadala den methana commment karanawa, oyalage channel ekata yanne kohomada ? aaramba karanne kothaninde ? python , mvc , mysql tutorials in sinhala dekka , meawa vala play list eka balanne kohomada ? lecture ge profile eka balane kohomada ? okkma kiyala denna puluwanda ? please

Add Your 2 Cents