Monitorowanie zmian w danych

Sign in to queue

The Discussion

 • User profile image
  GrzegorzLyp

  Poniższy przykład pokazuje, że rekord dostaje merytorycznie błędne daty obowiązywania powstałe z początku transakcji. Jeśli ktoś użyje danych "brudnych" (np. z nolock) to udowodnić że te dane miały odpowiednią wartość nie ma jak. Jaki jest powód nie wstawiania najbardziej bieżących dat ?

   

  create table dbo.test_table (id int not null IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY CLUSTERED, Opis varchar(100),
  SYSSTART DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW START,
  SYSEND DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW END,
  PERIOD FOR SYSTEM_TIME (SYSSTART, SYSEND))
  GO
  ALTER TABLE dbo.test_table SET (SYSTEM_VERSIONING = ON (HISTORY_TABLE = dbo.test_table_hist))
  GO
  begin tran
  go
  insert into dbo.test_table default values
  go
  waitfor delay '00:00:05';
  go
  update dbo.test_table set Opis = ''
  go
  waitfor delay '00:00:05';
  go
  delete from dbo.test_table
  go
  select * from dbo.test_table_hist
  go
  rollback

Add Your 2 Cents