Play Polybase oraz JSON – obsługa nierelacyjnych danych na platformie SQL Server 2016