02 HTML / Struktura strony

Play 02 HTML / Struktura strony
Sign in to queue

Description

Zapoznanie się z podstawowymi znacznikami, od których zaczyna się budowę szkieletu strony. Posługiwanie się najpopularniejszymi znacznikami tekstowymi. Rozróżnienie elementów blokowych, wewnętrznych i pustych. Grupowanie i identyfikowanie poszczególnych elementów na stronie. Dodawanie zdjęć, odsyłaczy oraz list. Zbudowanie nawigacji na stronie. Wykorzystanie wszystkich elementów do budowy struktury strony.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents