05 Podsumowanie

Play 05 Podsumowanie
Sign in to queue

Description

Uporządkowanie dotychczas zdobytej wiedzy. Zapoznanie się z najlepszymi praktykami. Inspiracja do dalszej nauki. Poznanie przydatnych witryn, które pomagają w projektowaniu stron internetowych.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents