Tydzien z Azure - odcinek #7

Sign in to queue

Description

W siódmym odcinku Tomek zaprosił Łukasza Szulca, który jest Microsoft Student Partnerem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten tydzień zaowocował wieloma nowościami z zakresu Big Data, Machine Learning, HDInsight, Linux, ale nie tylko. Zapraszamy do oglądania!

 

 1. Azure Storage – wyłączenie wsparcia dla SSL 3.0 https://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2015/01/09/protecting-against-the-ssl-3-0-vulnerability-azure-storage-to-start-disabling-ssl-3-0-on-february-20th-2015.aspx
 2. Nowe możliwości w Azure Backup

https://azure.microsoft.com/blog/2015/02/16/new-features-in-azure-backup-long-term-retention-offline-backup-seeding-and-more

 1. Certyfikat ISO 27018

https://azure.microsoft.com/blog/2015/02/16/azure-first-cloud-computing-platform-to-conform-to-isoiec-27018-only-international-set-of-privacy-controls-in-the-cloud/

 1. HDInsight - nowości https://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/microsoft-continues-vision-for-broad-big-data-adoption-while-showing-more-love-for-linux/
 2. Azure Machine Learning - GA http://blogs.technet.com/b/machinelearning/archive/2015/02/18/announcing-the-general-availability-of-azure-machine-learning.aspx
 3. System Center i ASR - GA https://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/enterprise-grade-array-based-replication-and-disaster-recovery-with-asr-and-system-center-now-generally-available/
 4. Azure Mobile Engagement - Public Preview https://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/azure-mobile-engagement-now-in-public-preview/
 5. Mobile Services - nowości dla Android https://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/mobile-services-beta-android-sdk-with-offline-incremental-sync-soft-delete-and-android-studio-migration/
 6. Azure Redis Cache - wyłączenie starego systemu monitorowania https://azure.microsoft.com/blog/2015/02/18/azure-redis-cache-monitoring-changes/
 7. Azure SQL Database - Dynamic Data Masking - Public Preview https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-dynamic-data-masking-get-started/
 8. MVA
  1. Azure i Internet of Things: alarmy, pożar i okolice. Event Hub z Netduino http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/azure-i-internet-of-things-alarmy-po-ar-i-okolice-event-hub-z-netduino
  2. Azure od podstaw http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/azure-od-podstaw-

Tag:

Azure

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents