Visual Studio 2013 Ultimate: Zátěžové testování v cloudu

Play Visual Studio 2013 Ultimate: Zátěžové testování v cloudu
Sign in to queue

Description

Tady se dozvíte, jak pomocí služby Visual Studio Online vytvářet, spravovat a provádět zátěžové testy vaší aplikace.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents