Visual Studio 2013 Ultimate: Funkce CodeLens

Play Visual Studio 2013 Ultimate: Funkce CodeLens
Sign in to queue

Description

Tady se dozvíte, jak vám funkce CodeLens pomůže pochopit a vyhledat položky související s vaším kódem bez opuštění editoru.

Další informace získáte na následující adrese: https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/vstudio/dn269218(v=vs.120).aspx

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents