Visual Studio 2013 Ultimate: Analýza spravované paměti

2 minutes, 30 seconds

Download

Right click “Save as…”

Tady se dozvíte, jak vám analýza spravované paměti ze souborů .dmp shromážděných z produkčních počítačů pomůže získat přehled o tom, jak vaše aplikace používají paměť .NET.

Další informace získáte na následující adrese: http://blogs.msdn.com/b/visualstudioalm/archive/2013/06/20/using-visual-studio-2013-to-diagnose-net-memory-issues-in-production.aspx

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.