Visual Studio 2013 Ultimate: Analýza spravované paměti

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)
  • MP4 (iPhone, Android)
  • Mid Quality MP4 (Windows Phone, HTML5, iPhone)

Tady se dozvíte, jak vám analýza spravované paměti ze souborů .dmp shromážděných z produkčních počítačů pomůže získat přehled o tom, jak vaše aplikace používají paměť .NET.

Další informace získáte na následující adrese: http://blogs.msdn.com/b/visualstudioalm/archive/2013/06/20/using-visual-studio-2013-to-diagnose-net-memory-issues-in-production.aspx

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.