Visual Studio Ultimate 2012: Koordinace týmové práce pomocí agilního řízení projektů

2 minutes, 58 seconds

Download

Right click “Save as…”

Toto krátké video demonstruje, jak lze pomocí nástrojů agilního řízení projektů serveru Team Foundation Server a sady Visual Studio plánovat nevyřízené položky a koordinovat týmovou práci.

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.